STAFF & BOARD

SENIOR LEADERSHIP

Jessica Welt, PsyD

PDG / DIREKTÈ KLINIK

DIREKTÈ

 

Shari Fanelli, LPC
DIREKTÈ INTAKE INITE

Sheila Figueroa

DIREKTÈ PWOGRAM SISTÈM Swen

     Kimone Harris, LMFT

       DIREKTÈ SÈVIS POU PASYAN EKTINATWA

Georgette Harrison, LPC, CCMHC

DIREKTÈ PATÈNATIK KLINIK AK KOMINOTE

Anita Kasdan 

DIREKTÈ AMELIORÈ KALITE AK REZILTA

 

Madeline Mantilla, LPC

DIREKTÈ SÈVIS KRIZ

Setta Mushegian, MSW
DIREKTÈ SÈVIS VIKTIM

Erica Pomerantz, PsyD

DIREKTÈ SÈVIS BON ENFANTS

Renee Reopell, LCSW

DIREKTÈ PWOGRAM DIVERSITE GENDER & RESILIANS

Julie Ringelheim, PsyD

DIREKTÈ PWOGRAM FÒMASYON SIKOLOJI

ANPLWAYE PWOGRAM DIVERSITE GENDER & RESILIANS

 

Emily, LMSW 

KLINISYEN SANTE KONPÒTMAN

Me, LMFT 

KONSILTAN GDR ENDEPANDAN

Terri, APRN, FNP-BC, AAHIVS 

ENFIMIÈ PWATISYONÈ 

Daisy, BA

ESPESYALIS ANGAJMAN KLIYAN/MANAJÈ KA

Amanda, PsyD 

KLINISYEN SANTE KONPÒTMAN

Reese, Sikyatrik APRN 

ENFIMIÈ PSYKYATRIC

Renee, LCSW 

DIREKTÈ PWOGRAM – DIVERSITE GENDER & RESILIANS

Julie, PsyD 

DIREKTÈ PWOGRAM FÒMASYON SIKOLOJI 

Jaclyn, LMSW 

KLINISYEN SANTE KONPÒTMAN

Jessica, PsyD 

PDG & DIRECT KLINIK 

htHaitian Creole