ANPLWAYE

SENIOR LEADERSHIP

Georgette Harrison, LPC, CCMHC

DIREKTÈ KLINIK PWOvizwa

DIREKTÈ

 

Shari Fanelli, LPC, ATR
DIREKTÈ ADMISYON & KÒDINATÈ TF-CBT

     Kimone Harris, LMFT

       DIREKTÈ SÈVIS POU PASYAN EKTINATWA

Anita Kasdan 

DIREKTÈ AMELIORÈ KALITE AK REZILTA

 

Madeline Mantilla, LPC

DIREKTÈ SÈVIS KRIZ

Setta Mushegian, MSW
DIREKTÈ SÈVIS VIKTIM

Erica Pomerantz, PsyD

DIREKTÈ SÈVIS BON ENFANTS

Renee Reopell, LCSW

DIREKTÈ PWOGRAM DIVERSITE GENDER & RESILIANS

ANPLWAYE PWOGRAM DIVERSITE GENDER & RESILIANS

 

Emily, LMSW 

KLINISYEN SANTE KONPÒTMAN

Charisse, PsyD

KONPÒTMAN SANTE POST DOCTORAT FELLOW

Amanda, PsyD 

KLINISYEN SANTE KONPÒTMAN

Reese, Sikyatrik APRN 

ENFIMIÈ PSYKYATRIC

Renee, LCSW 

DIREKTÈ PWOGRAM – DIVERSITE GENDER & RESILIANS

Jaclyn, LCSW 

KLINISYEN SANTE KONPÒTMAN

Shari, LPC, ATR

DIREKTÈ ADMISYON & KÒDINATÈ TF-CBT

Lucy, APRN, MSN, FNP-C, AAHVS

GDR MEDICALPROVIDER

htHaitian Creole