ANITA KASDAN, LMSW

Anita Kasdan, LMSW
DIREKTÈ KALITE AK REZILTA

Anvan CGC, Madam Kasdan te Manadjè Amelyorasyon Kalite nan Lopital Norwalk e li te okipe ansyen pozisyon manadjè amelyorasyon kalite nan Healthfirst, Inc., St. Vincent's Medical Center, ak Value Options. Li te pase sèt ane kòm yon klinisyen fè sèvis dirèk ak timoun ak adolesan, epi li se yon Pwofesyonèl Sètifye nan Kalite Swen Sante (CPHQ) epi li gen yon Sètifikasyon Six Sigma Green Belt. Madam Kasdan te resevwa BA li nan Inivèsite Binghamton ak MSW li nan Inivèsite Washington.

htHaitian Creole