ANITA KASDAN, LMSW

Anita Kasdan, LMSW
DIREKTÈ KALITE AK REZILTA

Anita te rantre nan CGC an 2018 kòm Direktè Amelyorasyon Kalite (QI). Li gen yon Masters nan Travay Sosyal (MSW), e li te kòmanse karyè li kòm yon travayè sosyal klinik k ap sèvi timoun ak fanmi yo. Anita se yon Pwofesyonèl Sètifye nan Kalite Swen Sante (CPHQ), epi pandan pifò karyè li te travay kòm yon Pwofesyonèl Swen Sante pou Amelyorasyon Kalite. Li fè sa nan divès anviwònman tankou: swen jere, lopital, ak sante konpòtman pou pasyan ki entène. Nan wòl li kounye a, kòm Direktè QI, Anita responsab pou kolabore ak direktè pwogram yo, klinisyen yo ak anplwaye yo pou asire konfòmite ak divès kalite kondisyon regilasyon ak lisans. Anita pi pasyone pou l dirije travay k ap kontinye ap amelyore pèfòmans CGC, yon fason pou l asire akouchman de bon jan kalite swen ki baze sou prèv pou jèn ak fanmi n ap sèvi yo.

 

 

htHaitian Creole