SETTA MUSHEGIAN, MSW

Setta Mushegian, MSW
DIREKTÈ SÈVIS VIKTIM

Madam Mushegian sipèvize tout aspè nan Child Advocacy Center CGC a ak ekip milti-disiplinè. Anvan wòl li nan CGC, Madam Mushegian te travay nan Sant pou Konseye ak Edikasyon pou Atak Seksyèl Kriz kòm Direktè Konsèy ak Defans Kriz kote li te bay sipèvizyon ak sipèvizyon konseye ak pwogram endividyèl ak gwoup kriz Sant lan. Pandan tan li nan Sant lan, li te vwayaje de fwa nan Ameni pou bay anplwaye ak volontè fòmasyon pwofondè konsènan konsèy kriz atak seksyèl nan Sant Resous pou fanm yo. Fòmasyon sa a te fondasyon premye liy dirèk pou kriz atak seksyèl nan peyi a. Nan wòl li ye kounye a, Madam Mushegian chita nan de komite nan tout eta a: Gwoup Travay Gouvènè a sou Jistis pou Timoun ki Sibi Abi Komite Evalyasyon Ekip Miltidisiplinè ak Komite Lidèchip Ekip Repons Anti-Trafik. Madam Mushegian gradye nan University of Connecticut School of Social Work ak MSW li ak University of Connecticut ak BA li nan Etid fanm ak Filozofi.

htHaitian Creole