BAY JODIA

Sèvi timoun ak fanmi ki pi vilnerab yo sdepi 1954.

Lè w bay CGC yon kado, ou asire timoun ki pi riske nan kominote nou an resevwa pi bon sèvis sante mantal posib.
Kado ou a ede timoun ak adolesan sa yo vin an sante, kontan, ak siksè.


 

 

Pou enstriksyon pou poste yon don, tanpri KLIKE LA.

Si ou ta renmen aprann plis oswa jwenn enstriksyon sou fason pou transfere stock, tanpri kontakte Depatman Devlopman nou an nan (203) 517-3372 oswa [email protected]

htHaitian Creole