SHARI FANELLI, LPC

Shari Fanelli, LPC, ATR
DIREKTÈ ADMISYON & KÒDINATÈ TF-CBT

Shari te ale nan Springfield College, kote li te konplete Lisans li nan Syans nan Edikasyon Atizay ak yon minè nan Terapi Atizay, ak Mèt Syans nan Terapi Atizay Klinik. Li gen Enskripsyon Nasyonal nan Terapi Atizay (ATR) ak Lisans Connecticut nan Konsèy Pwofesyonèl (LPC). Shari te antre nan CGC kòm yon klinisyen Terapi Miltidimansyonèl Familyal (MDFT) nan mwa me 2010. Depi lè sa a li te sèvi kòm Direktè Pwogram MDFT ak Direktè Biwo nan Domus Trailblazers Academy Depi 2016, Shari te Direktè Intake a epi nan 2018 te vin TF-. Kowòdonatè Pwogram CBT (Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy) kote li jere Depatman Intake ki gen ladan tout devwa ka yo epi li bay ak sipèvize pratik terapi ki konsantre sou chòk. Anvan li te vini nan CGC, Shari te travay pandan senkan nan pwogram St. Luke's Home Based and Community Service Waiver ki te bay gwoup terapi atizay ak sèvis nan kay pou timoun ak fanmi yo ki te nan risk pou yo bezwen plasman andeyò kay akòz bezwen sante mantal yo.

htHaitian Creole