RESOUS

Resous pou paran, gadyen ak moun k ap bay swen. Tanpri sonje paj sa a toujou mete ajou. Si w konnen yon resous ki pa nan lis la, tanpri voye yon imèl ba nou nan [email protected]

Child Guidance Center nan Southern CT gen yon anplwaye ekspè nan sikyat, sikològ, travayè sosyal ak klinisyen bay sèvis sante mantal endividyèl ak gwoup pou timoun ak fanmi ki soti nan Stamford, Greenwich, Darien, ak New Canaan. Gen randevou an pèsòn ak telesante ki disponib. Rele nou nan 203-324-6127.

Liy dirèk pou kriz 211: Rele 2-1-1 pou w jwenn Liy Dirèk pou Kriz Ijans Connecticut a…disponib 24/7/365.

Community Health Center, Inc. se yon Sant Sante ki kalifye federalman ki bay sèvis swen sante entegre ki disponib pou tout moun. Pou plis enfòmasyon oswa pou mande yon randevou, rele 860-347-6971.

CGC se yon patnè fyè nan Stamford Youth Mental Health Alliance ki konsantre sou prevansyon, entèvansyon bonè, ak aksè a swen ak resous pou ankouraje byennèt mantal nan tout kominote nou an. 

Prezantasyon Videyo Paran

Klike la a gade tout videyo yo

Premye Timoun

Sèvis Timoun Premye Disponib

Zewo a twa Koneksyon bonè dire tout lavi

Resous pou ede w branche sou sa ki fè pitit ou a mache epi pou gide w nan reflechi sou pi bon fason pou satisfè bezwen endividyèl pitit ou a.

Favoris paran yo

Asosyasyon nasyonal pou edikasyon timoun piti

Resous ki baze sou rechèch, konsèy ak lide pou fanmi yo - soti nan devlopman timoun nan lekti, ekri, mizik, matematik ak plis ankò!

Pou Fanmi

Sant sou Fondasyon Sosyal ak Emosyonèl pou Aprantisaj Bonè: 

CSEFEL se yon sant resous nasyonal ki finanse pa Biwo Head Start ak Biwo Swen Timoun pou difize rechèch ak pratik ki baze sou prèv nan pwogram timoun piti atravè peyi a.

Zouti Fanmi

Liv sou timoun piti paran

Ki jan yo pale pou timoun yo pral koute & koute pou timoun yo pral pale -Pa Adele Faber ak Elaine Mazlish
Ultim "bib pou paran" - yon liv ki pa gen tan, li renmen anpil sou fason pou kominike avèk pitit ou a yon fason efikas.

Lavi emosyonèl timoun piti a - Pa Alicia F. Lieberman
Yon gade detaye sou lavi emosyonèl varye ak entans timoun ki gen laj youn a twa.

Klike la a pou yon lis liv pou li AK jèn timoun ki gen laj 3-6

Siy avètisman Pitit ou a ka gen difikilte
Sant pou Rezilyans ak byennèt nan lekòl yo

Lyen ki anba yo ofri konsèy pou granmoun pou sipòte jèn yo nan konvèsasyon lè bagay vyolan ak pè rive nan mond lan.

Pale ak timoun yo: lè bagay ki fè pè yo rive  (En Español)

Pale ak elèv yo: lè vyolans rive

Pale ak Adolesan: Lè Vyolans Rive   (En Español

 

 

Rezo Nasyonal Estrès Twomatik pou Timoun
Asosyasyon Sikolojik Ameriken

Konsèy pou paran yo sou ede pitit yo devlope rezistans.

Rezilyans Booster: Zouti konsèy paran

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC) Gid pou Paran yo

Lyen sa yo pral ede w aprann plis sou devlopman pitit ou a, paran pozitif, sekirite ak sante nan chak etap nan lavi pitit ou a.

Konsèy pou paran pozitif

 

Resous Swen Timoun

 

Rekòmandasyon liv pa laj

Liv sou timoun piti paran

Ki jan yo pale pou timoun yo pral koute & koute pou timoun yo pral pale -Pa Adele Faber ak Elaine Mazlish
Ultim "bib pou paran" - yon liv ki pa gen tan, li renmen anpil sou fason pou kominike avèk pitit ou a yon fason efikas.

Lavi emosyonèl timoun piti a - Pa Alicia F. Lieberman
Yon gade detaye sou lavi emosyonèl varye ak entans timoun ki gen laj youn a twa.

Klike la a pou yon lis liv pou li AK jèn timoun ki gen laj 3-6

Liv pou Timoun Lekòl Elemantè Parenting

Paran an lapè, timoun yo kontan: Ki jan yo sispann rele epi kòmanse konekte - Pa Dr Laura Markham
Gid remakab sa a pral ede paran yo pi byen konprann pwòp emosyon yo—epi fè yo kontwole—pou yo ka paran ak limit ki an sante, senpati, ak kominikasyon klè pou elve yon timoun oto-disipline.

Kado echèk la - Pa Jessica Lahey
Konsantre a se sou ane enpòtan lekòl yo lè paran yo dwe aprann pèmèt pitit yo fè eksperyans desepsyon ak fristrasyon ki rive nan pwoblèm inevitab lavi yo pou yo ka grandi pou yo gen siksè, fleksib, ak otonòm adilt.

Liv sou enkyetid adolesan ak depresyon

Anksyete: Gid ultim adolesan an – Pa Kate Frommer Cik
“Aprè rechèch ak entèvyou ki ajou, Anxiety: The Ultimate Teen Guide pral ede jèn adilt yo pi byen konprann poukisa yo soufri enkyetid ak sa yo ka fè pou yo trete l avèk siksè, sa ki fè sa tounen yon resous enpòtan pou adolesan, fanmi yo, ak zanmi.”

Si adolesan ou a gen yon twoub enkyetid – Pa Linda Wasmer Andrews ak Edna B. Foa
“Gransi ka estrès pou nenpòt adolesan, men li konsiderableman pi difisil pou anpil adolesan ki devlope yon twoub enkyetid. Liv sa a se yon gid esansyèl pou paran, pwofesè, oswa lòt adilt ki enplike adolesan ki ka afekte pa maladi sa yo.”

Plis pase Moody: Rekonèt ak trete depresyon adolesan – Pa Harold S. Koplewicz, MD
“Youn nan sikyat timoun ak adolesan ki pi distenge nan peyi a montre paran yo siy avètisman, faktè risk, ak sentòm kle ki ofri endikasyon enpòtan sou depresyon…. Avèk konsèy solid ak istwa reyèl ki enteresan, More Than Moody se yon resous ki gen anpil valè.”

Depresyon adolesan deyò/nan – Pa Kathleen Keena
“...yon liv inovatè pou adolesan, paran, ak pwofesyonèl klinik yo. Keena, yon konseye sou depandans ak sante mantal ki gen lisans, mennen lektè li yo nan imajinasyon adolesan ki deprime, ak ensekirite yo.”

Odd Girl Out: Kilti a kache nan agresyon nan ti fis – Pa Rachel Simmons
Otè ak edikatè ki pi vann, Simmons ede tifi ak fanm yo vin pi natif natal, aktif, ak fleksib.

Sit edikatif sou entènèt ak aktivite pou timoun yo
Meditasyon

Videyo ki soti nan Beth Roth CHC, APRN:

5 minit angle | Español

10 minit angle | Español

Gratis Meditasyon App

Terapetik QI Gong

htHaitian Creole