Madeline Mantilla, LPC

Madeline Mantilla, LPC
DIREKTÈ SÈVIS KRIZ

Madeline te fè yon bakaloreya nan Syans Politik nan University of Puerto Rico, Mayaguez Campus. Apre li te diplome, li te travay kòm yon Lyezon Espesyalis Kominotè pou gouvènman Pòtoriko. Madeline te resevwa yon Mèt li nan Sikoloji Konsèy ak espesyalite nan Terapi Fanmi nan Inivèsite Entèamerikèn Pòtoriko, Aguadilla Campus. Li se yon Konseye Pwofesyonèl Lisansye nan Eta Connecticut

Anvan li te rantre nan Child Guidance Center, li te travay kòm yon Klinisyen Kriz nan Child and Family Guidance Center nan Bridgeport. An 2016, Madeline te rantre nan CGC kòm yon Klinisyen Kriz Bileng. Kounye a, Madeline se Direktè Entèvansyon Sèvis Kriz Mobil epi li sèvi tou kòm Sipèvizè Wotasyon Kriz ak pwogram fòmasyon sikoloji CGC a.

htHaitian Creole