VOLONTE

Patisipe! Nou ta renmen fè ou rantre nan ekip nou an.

Volontè yo jwe yon wòl esansyèl nan reyalize misyon nou lè yo prete ekspètiz yo nan konsiltasyon biznis, planifikasyon pwogram edikasyon kominotè, ak pwomosyon konsyantizasyon sèvis CGC yo.  Akòz enfòmasyon prive ak nati espesyalize travay nou an, pifò volontè yo pa travay dirèkteman ak kliyan yo.

MOUN KI VOLONTYE ATRAVER PWOGRAM MENTORING JÈN NOU, OPTOMISMAN, AK SIKSÈ (WI) GEN YON OPÒTINITE POU TRAVAY AK KLIYAN KI ENSKRI NAN SISTÈM SWEN. 

KLIKE LA POU APRANN PLIS SOU PWOGRAM MENTORING WI CHILD GUIDANCE CENTER.

KLIKE LA POU YON FÒM APLIKASYON VOLONT.

KLIKE LA POU RANPLI YON FÒM SI OU TA RENMEN PITIT OU AK YON MENTOR. 

Pou resevwa plis enfòmasyon sou pwogram Volontè Mentoring nou an, tanpri ranpli fòm ki anba a epi n ap kontakte yon ti tan. Yon asterisk endike yon jaden obligatwa.

3 + 9 =

htHaitian Creole