EMILY BESSETTE, LMSW

Emily, LMSW (li/li)

KLINISYEN SANTE KONPÒTMAN

Emily te fè yon BA li nan Sikoloji nan Mount Holyoke College, ak MSW li nan Fairfield University, ak yon sètifika nan Sante Mantal Minorite Seksyèl ak Sèks. Emily ap travay nan CGC depi 2018, epi li pase tan lib li monte cheval li oswa jwe ak chat li ak chen li.

htHaitian Creole