NOUVEL

Plizyè milyon Ameriken yo afekte pa kondisyon sante mantal chak ane, men ou ka pa reyalize ki jan pwoblèm yo genyen ak timoun isit la nan Connecticut. Reyalite: 1 nan...
Pou asire pwovizyon swen sante mantal ki pi efikas pou timoun nan kominote nou an, Child Guidance Center of Southern Connecticut (CGC) rekrite pi bon sante mantal...
Sipò w nan Come Play a CGC! gala te bay plizyè milye timoun ak adolesan swen sante mantal enpòtan nan kominote nou an. Nan non tout ekip Child Guidance Center nan Southern Connecticut ak...
Pa Eliot Brenner, Prezidan PhD ak CEO Child Guidance Center nan Southern Connecticut Me se Mwa Konsyantizasyon Sante Mantal. Li te rasire wè moun nan tout peyi a reyini ansanm...
Soti janvye jiska mas 2016, prèske 600 timoun te resevwa sèvis sipò sante mantal nan Child Guidance Center of Southern Connecticut (CGC). Sa se apeprè 200 timoun nan yon mwa! Poutan,...
Pitney Bowes Foundation te bay Child Guidance Center of Southern Connecticut (CGC) yon sibvansyon $7,500 pou sipòte pwogram FHDSS (Fostering Healthy Development and School Success (FHDSS)) yo. La...
htHaitian Creole