NOUVEL

Gala anyèl Child Guidance Center nan Southern Connecticut (CGC), Vini jwe! te fè $439,000 pou sipòte sèvis sante mantal ak konpòtman pou jèn nan Stamford, Greenwich, Darien, ak New...
First County Bank Foundation, Inc. te bay yon sibvansyon $10,000 pou Child Guidance Center nan Southern Connecticut (CGC) pou sipòte pi gwo pwogram ajans lan, Terapi Timoun ak Fanmi...
Child Guidance Center nan Southern Connecticut (CGC) te resevwa yon sibvansyon $38,500 nan Community Fund of Darien (TCF) pou sipòte pwogram Sèvis Sikyatrik Mobile Ijans yo (EMPS).
*Enfòmasyon sa a te afiche okòmansman pa Back to School Shop la. Dimanch 31 jiyè 2016 nan Davenport Ridge Elementary School nan Stamford, Child Guidance Center nan Southern Connecticut,...
Dapre Child Trends, yon fondasyon fèm nan ladrès sosyal ak emosyonèl yon timoun mete etap la pou siksè akademik e menm karyè. Sepandan, nan yon sondaj nasyonal sou 3,600...
Pou elaji ak amelyore Pwogram Fòmasyon Sikoloji yo, Child Guidance Center of Southern Connecticut (CGC) te anplwaye Julie Ringelheim, PsyD kòm Direktè Pwogram Fòmasyon Sikoloji yo. Doktè Ringelheim te fè li...
htHaitian Creole