NOUVEL

Jedi, 15 septanm 2016, pye rezen New Canaan yo ap ofri yon opòtinite pou kliyan ekonomize lajan epi sipòte sante mantal jèn yo. Soti 4:00 pm rive 7:00 pm, achtè Vineyard Vines yo...
Gala anyèl Child Guidance Center nan Southern Connecticut (CGC), Vini jwe! te fè $439,000 pou sipòte sèvis sante mantal ak konpòtman pou jèn nan Stamford, Greenwich, Darien, ak New...
First County Bank Foundation, Inc. te bay yon sibvansyon $10,000 pou Child Guidance Center nan Southern Connecticut (CGC) pou sipòte pi gwo pwogram ajans lan, Terapi Timoun ak Fanmi...
Child Guidance Center nan Southern Connecticut (CGC) te resevwa yon sibvansyon $38,500 nan Community Fund of Darien (TCF) pou sipòte pwogram Sèvis Sikyatrik Mobile Ijans yo (EMPS).
*Enfòmasyon sa a te afiche okòmansman pa Back to School Shop la. Dimanch 31 jiyè 2016 nan Davenport Ridge Elementary School nan Stamford, Child Guidance Center nan Southern Connecticut,...
Dapre Child Trends, yon fondasyon fèm nan ladrès sosyal ak emosyonèl yon timoun mete etap la pou siksè akademik e menm karyè. Sepandan, nan yon sondaj nasyonal sou 3,600...
htHaitian Creole