NOUVEL

Georgette Harrison, direktè patenarya klinik ak kominotè nan Child Guidance Center nan Southern Connecticut, te di pandan ke pifò moun te adapte yo ak mezi fizik ki nesesè yo rete an sante...
Premye seleksyon an, Jayme Stevenson, inisye yon seri videyo sou byennèt mantal ke y ap emèt ak achiv sou Darien's TV 79, kote li site "enkyetid li pou nimewo sosyal ak emosyonèl...
Greenwich United Way pral bay twa ka nan yon milyon dola premye seri sibvansyon envestisman kominotè a bay 21 ajans sèvis sosyal ki sèvi kèk nan pi vilnerab yo...
Pandan kominote nou yo ap lite pou ede jèn yo jere chòk ak tristès nan dènye swisid yon etidyan Sacred Heart ki te gen 19 an nan vil Nouyòk, li enpòtan...
Nouvo patenarya ranfòse sèvis sante konpòtmantal pou timoun nan Southern CT Stamford, Connecticut, 15 janvye 2020 – Child Guidance Center of Southern CT, Inc. (CGC) ak Community Health Center, Inc. (CHC) te fòme...
Detectif James Palmieri pral rantre nan Thriving Youth Task Force (TYTF) kòm Ko-Prezidan Kominotè pou 2019/20. Palmieri, premye Ofisye Resous Lekòl pou Lekòl Segondè Darien, te montre...
htHaitian Creole