PWOFESYONÈL

Nou ede ak yon pakèt pwoblèm klinik, tankou:

 • Depresyon
 • Anksyete
 • Abi Fizik ak Seksyèl
 • Viktim Vyolans oswa Krim
 • Twoub Estrès Post-twomatik
 • OCD
 • Entimidasyon
 • Itilizasyon alkòl ak sibstans
 • Agresyon Fizik
 • Konpòtman swisid ak pwòp tèt ou-blese
 • Konpòtman Danjere oswa delenkan
 • ADHD
 • Chagren ki soti nan lanmò oswa pèt
 • Divòs oswa Separasyon
 • Reta nan devlopman
 • Andikap Aprantisaj

Nou bay yon seri entèvansyon tretman, tankou:

 • Terapi endividyèl, familyal ak gwoup
 • Terapi nan kay
 • Edikasyon Paran
 • Jesyon Konpòtman
 • Jesyon Medikaman
 • Kowòdinasyon Swen
 • Sèvis Sikyatrik Mobile Ijans
 • Edikasyon Kominotè ak Repons Ijans
 • Konsiltasyon Lekòl la

Nou bay yon seri evalyasyon, tankou:

 • Tès sikolojik ak nerosikolojik
 • Evalyasyon Sikyatrik
 • Evalyasyon devlopman
 • Evalyasyon Abi Seksyèl
htHaitian Creole