JESSICA WELT, PsyD

Jessica, PsyD (li/li)

CEO 

Karyè Jessica konsantre sou entèvansyon kriz ak tretman chòk, konsantre sou byennèt fanmi an. Depi lè sa a, li te resevwa fòmasyon nan plizyè modèl tretman ki baze sou chòk ki baze sou prèv epi li gen eksperyans nan yon varyete de anviwònman klinik, tankou lopital, sante mantal ki baze nan lekòl ak sant konsèy nan kolèj, ak nan pratik prive. Jessica te fè yon doktora nan Lekòl gradye nan Sikoloji Aplike ak Pwofesyonèl nan Rutgers, Inivèsite Eta New Jersey.

htHaitian Creole