JULIE RINGELHEIM, PsyD

Julie, PsyD (li/li)

DIREKTÈ PWOGRAM FÒMASYON SIKOLOJI

Julie te fè yon doktora nan Lekòl Sikoloji Pwofesyonèl Chicago kote li te konplete yon bous etidyan ak Sant Chicago pou Psikanaliz. Li te travay kòm yon sikològ sipèvize nan Sant Medikal Maimonides nan Brooklyn, NY, nan Sèvis pou Pasyan Ekstèn Timoun ak Adolesan. Nan wòl sa a, Julie te bay sikoterapi ak evalyasyon sikolojik pou timoun nan yon anviwònman sante mantal kominotè. Julie te sèvi tou kòm sikològ asiste nan inite pasyan ki entène Maimonides pou adilt, epi li te sipèvize entèn sikoloji, ekstèn, ak rezidan psikyatri pou pratik klinik atravè divès nivo swen.

 

htHaitian Creole