JESSICA WELT, PSYD

Jessica Welt, PsyD
PDG/DIRECTÈ KLINIK

Doktè Welt se PDG ak Direktè Klinik Child Guidance Center nan Southern Connecticut (CGC) e li te rantre nan ekip lidèchip Community Health Center Inc. lè CGC te vin yon afilye an janvye 2020. Li kontinye bay lidèchip administratif ak klinik CGC. pwogram ki bay sèvis sante mantal ak konpòtman pou timoun, adolesan ak fanmi nan Lower Fairfield County. Doktè Welt se yon sipèvizè klinik tou nan pwogram estaj sikoloji pre-doktora ki akredite APA, ki espesyalize nan fòmasyon entèn ak anplwaye nan evalyasyon risk ak jesyon kriz, chagren, swen ki enfòme sou chòk ak sikoterapi gwoup.

Pandan plis pase 16 ane, karyè Doktè Welt a konsantre sou entèvansyon kriz ak tretman chòk, kòmanse kòm Konseye Kriz FEMA nan New Jersey bay terapi nan kay pou timoun ak fanmi ki afekte nan evènman yo nan World Trade Center nan 9/11. . Depi lè sa a, li te resevwa fòmasyon nan plizyè modèl tretman ki baze sou chòk ki baze sou prèv, ki gen ladan Terapi Kognitif Pwosesis (CPT) pou PTSD, Terapi Konpòtman Konpòtman Konpòtman Konsantre Chòk (TF-CBT) ak Atachman, Regilasyon Oto- ak Konpetans (ARC). Anvan travay li ak CGC, Doktè Welt te travay kòm yon sikològ anplwaye nan yon varyete anviwònman klinik, ki gen ladan lopital, sante mantal ki baze nan lekòl ak sant konsèy kolèj, ak nan pratik prive, fè evalyasyon dyagnostik ak bay sikoterapi pou timoun, adolesan ak adilt ki gen yon pakèt pwoblèm sante mantal ak fanmi ki gen gwo pwoblèm.

Doktè Welt te gradye nan Tufts University ak yon BA nan Devlopman Timoun epi li te fè yon doktora nan Lekòl Gradye Sikoloji Aplike ak Pwofesyonèl nan Rutgers, Inivèsite Eta New Jersey. Li se yon sikològ ki gen lisans nan Connecticut ak New York.   

 

 

 

htHaitian Creole