RESOUS

N ap kontinye ajoute nan lis sa a pandan n ap rasanble plis resous. Si w konnen yon resous ki pa nan lis la, tanpri voye yon imèl ba nou nan [email protected]!

Si ou te refè apre COVID-19, konsidere bay plasma ou! Lakwa Wouj la ap aksepte don pou yo itilize pou rechèch k ap etidye si plasma ka ede pasyan COVID-19 yo refè. Klike la a pou plis enfòmasyon. 

Paran Pandan Prezantasyon Videyo Pandemi yo

Klike la a gade tout videyo yo

Resous Jeneral
Resous Swen Timoun

 

Resous pou Paran yo

Sante

  • Enstriksyon pou pran vaksen timoun ou yo. Reta nan vaksinasyon ki nesesè yo kite timoun ou yo vilnerab a lòt maladi ki ka evite. sitou pandan yon pandemi.  ANGLE   PANYÒL   PORTIGÈ

Jeneral

Edikasyon

Premye Timoun

Aktivite

Resous Byennèt
Resous pa Kote yo ye

 

ETA CT CORONAVIRUS PORTAL

STAMFORD

GREENWICH

DARIEN

NOUVO CANAAN

 

htHaitian Creole